Arkitekters arbetsuppgifter

En arkitekt är en person som är med och förvandlar kundernas idéer till verklighet. De har flera olika sorters uppgifter, vi kan säga att den största uppgiften är att rita skisser från kundens idéer och lista ut hur de på bästa sätt kan förvandla det till en verklig byggnad/plats. Det finns flera olika sorters arkitekter, de som har hand om stora byggnader, inredningsarkitekt, planeringsarkitekt och miljöarkitekt. Du kan kanske gissa från namnet på dessa yrken vad de innebär. Arkitektyrket har goda förutsättningar och väljer du att utbilda dig till detta ser framtiden ljus ut, behovet finns alltid och genomsnittslönen är relativt hög. Nedan går vi igenom mer vad de olika inriktningarna av arkitektyrket innebär.

De olika sorters arkitekterna vi nämnde har liknande uppgifter inom olika områden. En planeringsarkitekt jobbar till exempel med olika städer, områden och regioner medan en inredningsarkitekt jobbar med just vad namnet beskriver, inredning. En landskapsarkitekt däremot sköter planeringen i miljö och natur. Om vi endast pratar om arkitekter menas i första hand personer som ritar olika byggnader. De olika arkitekterna samarbetar ofta för att få ett så bra resultat som möjligt. Ifall det byggs ett nytt område i en stad krävs det att olika sorters arkitekter samarbetar. Ett sådant område kräver en/flera person/er som planerar hur området ska se ut, en annan har hand om byggnaderna och så vidare. Det är ett intressant yrke som vi vill berätta lite mer om.

Jobba som arkitekt

Vill du jobba som arkitekt måste du självklart först gå utbildning och lära dig allt du behöver och vad yrket innebär. När du sedan ska börja jobba kan du välja om du vill jobba på ett arkitektkontor eller via kommunen. Jobbuppgifterna kan skilja sig lite åt beroende på var du jobbar. Den främsta arbetsuppgiften är förstås att planera och ta med många olika faktorer för att resultatet ska bli så bra som möjligt. Jobbar du inom den privata faktorn får du jobba mycket med att analysera och tolka vad kunden vill ha och även se till att ni tillsammans uppnår det önskade resultatet. Jobbar du inom kommunen får du vara med i utvecklingsarbeten och projekt.

Inredningsarkitekt

Som inredningsarkitekt är det din uppgift att formge rum. Du måste se till att relationen mellan rummets form, ljus och kulör fungerar som det ska. Det finns även andra uppgifter, till exempel rita möbler och andra inredningsprodukter. Som inredningsarkitekt är det viktigt att du vet hur olika material tillverkas, åldras och så vidare. Detta är den arkitekttypen som har minst hand om miljön. Här handlar det i största delen om inredning och hur du kan få det att gå ihop på bästa möjliga sättet. Det handlar inte endast om inredning i nya byggnader utan även om byggnader som renoveras eller där de vill bygga till en ny del till sitt hus. Här är det även viktigt att du kan beskriva en idé direkt från ritningarna.

Landskapsarkitekt

Du har antagligen listat ut vad det innebär att vara en landskapsarkitekt. Precis som de andra typerna av arkitekterna är det här din uppgift att rita och skapa olika platser. Men istället för byggnader och rum är det landskapsarkitektens uppgift att planera hur olika miljöer ska se ut. Från skolgårdar och torg till parker och andra offentliga platser. I detta yrke är det också väldigt viktigt att du tar hänsyn till ekologiska aspekter. Du måste tänka på allt från stämningen till utseendet. Du måste ta beställarens idé och få det att gå ihop med hur allmänheten känner. Om kunden beställer något allmänheten inte tycker om måste du försöka hitta den bästa lösningen så att alla blir glada.

Planeringsarkitekt

En planeringsarkitekt måste vara väldigt duktig på att kommunicera med olika typer av personer. Det är din uppgift att planera hur en ny stadsdel ska se ut, eller hur en gammal stadsdel kan ändras. För att detta ska fungera måste du ta hjälp av andra inom arkitekt-yrket. Du behöver en arkitekt som planerar byggnaderna, en miljöarkitekt som planerar hur miljön i stadsdelen kan se ut och så vidare. Det finns olika nivåer inom yrket planeringsarkitekt, du kan jobba från nationellt till regionalt och även kommunalt. Det kan vara ett jobb som kräver mer planering på grund av de olika typerna av arkitekter som måste jobba tillsammans. Din uppgift är att se till så inga konflikter sker samtidigt som ni skapar det önskade resultatet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*