De mest intressanta arkitektprojekten i Sverige

Arkitektur kan vara så mycket och speglas olika i betraktarens ögon. För en arkitekt handlar det om att både bygga och konstruera smart, snyggt och efter de speciella behov som både platser och kanske en beställare har på sin önskelista. Men arkitektur finns överallt i olika skepnader. Det kan vara en byggnad, ett hus, en bro eller mindre verk som endast skall vara för nöjes skull och närmar sig konstverk. Det är här emellan balansen ligger och skaver, när går arkitekturen över till att bli konstverk och vad definierar konst respektive arkitektur? Här nedan har vi koncentrerat oss på arkitektur i form av användbara projekt och byggnader, men visst tenderar de till att bli konstverk ibland.

Att skapa ett arkitektoniskt verk och projekt hör till vardagen för arkitekterna, men de som lyckas skapar ett minne och något som håller uppe intresset för den tidstypiska arkitekturen. Den arkitektur som genast visar sina generella drag, ett verk som placeras i vårt minne för att det just är talande. Historiskt sett är det dessa verken som sätter den tidstypiska kalendern och blir visningsmöjligheter för hur det arkitektoniska modet såg ut just då. I Sverige har det de senaste åren skapats mycket olika intressanta projekt, stora vägbyggen, husprojekt och allmänna miljöer och vi ska försöka titta på några av de mest intressanta verken och kanske fundera på vad de säger om oss just nu.

Officiell arkitektur som berör

Hotell, vänthallar och centrala byggnader i våra städer är ständiga diskussionsområden. På senare år har arkitekturen blivit mer vågad och öppen för lite mer spektakulära byggnader men samtidigt har kraven ökat på att byggnaderna ska vara energisnåla, genomtänkta och väl fungerande för både de som arbetar och nyttjar lokalerna. Det stora färgrika hotellbygget i Örnsköldsvik är ett exempel på detta. Här har ett av de äldre klassiska byggnaderna fått nytt innehåll och ett nytt utseende. Byggnaden som från början var tingshus är idag ett supermodernt bostadshus med en spännande arkitektur och byggteknik som ger betongen och armeringstekniker ett lyft, för här har det använts med största möjliga effekt och kombinerat hållfasthetslära med snygg design och spännande moderna lösningar.

Moderna byggnader i gamla miljöer

När det behövs nya moderna lösningar för att komplettera en redan befintlig historisk byggnad så krävs det en finkänslighet balanserad med praktiska lösningar. I Sverige använder vi ofta materialet glas som det material som enklast, snyggast och bäst binder samman de äldre ofta större och tyngre byggnaderna med en ny del. I Stockholm finns det av naturliga skäl många spännande byggprojekt och under 2014 avslutades ett flertal. Aula Medica för Karolinska Institutet är ett spektakulärt men nödvändigt bygge. Institutet var i skriande behov av en samlande aula och byggnaden är fantastisk. Ett böljande och utsvävande bygge med ljusinsläpp och stilrena mjuka linjer samt massor av tekniska lösningar för de som nyttjar byggnaden. Här är det Gert Wingårdh som ligger bakom arkitekturen.

Spektakulära bostadshus

Gert Wingårdh och hans White arkitektkontor ligger bakom många av Sveriges moderna nybyggen. På bostadsfronten är det spännande när kommunerna och de privata bostadsbyggarna vågar satsa på byggnader som sticker ut, men som inte är av allmän karaktär. Kajen 4 är ett av projekten som har vunnit pris under de senaste åren, som är ett bostadshus i 24 våningar i Årstadalshamnen. Detta är det högsta bostadsbyggnaderna i området. Här har byggnadens utsiktsmöjligheter tagits tillvara och balkongerna blir större och större samt är placerade i byggnadens hörn för att ge mesta möjliga utsiktsmöjlighet. Balkongernas ökande storlek ger byggnaden en känsla av att vara bredare upptill än nedtill och är en av anledningarna till att byggnaden väcker åsikter och fascination av åskådarna.

Tillgängliga byggnader i ny stil som kompletterar

Att förtäta och komplettera byggnader och områden kan räknas som Sveriges arkitektoniska utmaning under 2010-talet. Ofta fungerar grundtanken med de kollektiva platser och byggnader vi har och ett spännande projekt är Gamlestaden i Göteborg. En del av Göteborgs industri- och arbetarhistoria som kompletteras med visioner om fler boende, större kommersiellt utbud och ett levande bostadsområde. Den senaste byggnaden att invigas var den vänthall som förväntas bli en samlingspunkt och gemensamt center för boende och resande i området. Här samsas kultur med kommunala tjänster och service. Hänsyn till områdets allra första bebyggelse, Nya Lödöse från 1500-talet samtidigt som Gamlestadens fabriksbyggnader nyttjas för nya verksamheter gör hela knutpunkten och området till ett av de mest spännande just nu i Göteborgsområdet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*