Framtidens arkitektur

Konstformen arkitektur innehåller många olika aspekter, men i grunden handlar det om själva formgivningen av en byggnad eller konstruktion av något slag. Det handlar även om byggandet av dessa och hur alla olika element ska hänga ihop på bästa sätt för att användandet och upplevelsen av konstruktionen ska bli den optimala. Det handlar alltså här både om konst, formgivning och även om vetenskap. Om en byggnad eller plats konstrueras på fel sätt så kan den bli direkt livsfarlig eller hälsovådlig, därför ligger det enormt mycket kunskap och perfektion bakom byggandet av ett hus exempelvis. Men arkitektur kan även användas inom andra områden så som datavetenskap, men då syftar man på strukturen inom ett system till exempel. Ordet “arkitektur” kommer från grekiskans “architekton” vilket betyder byggmästare. Enligt de gamla grekiska texterna kring arkitektur så arkitekturen vara en balans av skönhet, styrka och användbarhet.

Inom arkitekturen finns det dessutom olika stilar som tillämpas och som har tillämpats genom olika tidsepoker. Under renässansen så låg tonvikten på symmetri och man använde sig mycket av pelare och runda bågar och former som skulle följa vissa symmetriska mönster. Den gotiska stilen som uppstod i Frankrike under 1100- talet är på ett sätt motsatsen till renässans-stilen. Undre gotiken så skulle bågarna vara spetsiga och det förkom mycket tinnar och torn, stora glasytor och stenstrukturer som påminner om skelett. En pampig och vacker stil men något mer spöklik och hård om man jämför med renässansen. Sedan har vi även barockarkitekturen som även den skulle vara pampig men inte på samma sätt som gotiken, utan mer teatraliskt dramatiskt och med mycket kontraster. Även i denna stil förekom det mycket pelare och kolonner både i exteriören och interiören.

Nutid och behov

Dagens arkitektur har andra aspekter att ta hänsyn till än de som fanns under renässansen, barocken och gotiken då det mesta handlade om att synas, visa makt och styrka. Idag krävs det något helt annat av arkitekterna, nämligen ett bekvämt och bra boende där du kan koppla av och utföra allt det som du behöver göra i din vardag, så som laga mat, sova, tvätta, diska, och så vidare. Världens befolkning växer dessutom i allt snabbare takts så därför behöver vi tränga ihop oss allt mer och bygga fler byggnader på höjden för att använda så lite yta som möjligt. Det finns dessutom idag någon form av prestige i att bygga så högt som möjligt, och det finns vissa extrema exempel på byggnader som är bevis på detta. Vi har dessutom börjat att tänka allt mer miljövänligt i produktionen av våra byggnader.

Miljötänk

Något som finns i luften just nu är denna oro för vad som håller på att hända med vår miljö, och dessa tankar har alltså nu även följt med in i designen av våra bostäder på olika sätt. Många arkitekter fokuserar nu på att deras byggnader ska anpassas efter hur placering och form och andra lösningar kan påverka energiförbrukning och gasutsläpp. Vi bor idag allt oftare i klimatsmarta hus vilket är bra både för miljön, ekonomin och vår hälsa rent generellt. Många hem har idag en inbyggd teknologi som ser till att energiförbrukningen anpassas på bästa sätt efter väder, vind och behov. Men det kan även handla om att främja användandet av kollektivtrafik och friluftsliv exempelvis, genom att designa bra miljöer utomhus som inbjuder till att vistas i dessa områden och konstruktioner som förenklar för befolkningen att faktiskt välja detta val som transportmedel istället för bil.

Högteknologisk arkitektur

De senaste två årtiondena har konstruktionsindustrin förändrats dramatiskt. Det fokuseras som sagt just nu extremt mycket på hur vi kan bygga för att främja miljön och inte påverka den negativt. Exempelvis används det på vissa platser kompost som byggmaterial och man använder sig av så kallad “crowdfunding” vilket är en modern metod för att finansiera olika projekt via folket istället för via andra finansiärer. Men det som ligger i framtiden handlar just nu mycket om virtual reality och 3D även inom arkitekturen. Man arbetar alltså just nu med olika former av teknologier som ska implementeras i våra boenden så att vi i framtiden kan bo i ett delvis virtuellt boende. Med hjälp av projektorer, trådlös spårningsteknologi, headset och polariserat glas så kommer vi att få uppleva ett helt annorlunda sätt att leva på och verkligen ta steget in i framtiden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*