Hur blir man en arkitekt?

Arkitekturyrket är spännande och mångfacetterat. En arkitekt gör mycket mer än bara rita hus och byggnader. En arkitekt planerar byggnadsprojekt och tar hänsyn till många olika faktorer så som estetik, budget, hållbarhet, miljö och, såklart, kundens preferenser. Mycket av arbetet är framför allt innan själva byggandet sätter igång. Kunderna utgörs av privatpersoner (oftast för att bygga eller bygga om hus), företag (ofta för kontor och lokaler) samt offentliga institutioner (oftast för större byggnader och anläggningar till exempel skolor och sjukhus). Allt handlar dock inte bara om byggnader utan en arkitekt kan även arbeta med inredning eller stadsplanering. Man brukar dela upp arkitekter i fyra huvudinriktningar: inredningsarkitekt, byggnadsarkitekt, landskapsarkitekt och planeringsarkitekt. Mer om dessa inriktningar samt hur man går tillväga för att bli arkitekt finns beskrivet längre ned. Gemensamt för samtliga inriktningar är att skapa lösningar för olika byggnadsprojekt och trivsamma miljöer.

Arkitektyrkets framtidsprognoser ser mycket goda ut sett till lön och arbetsmöjligheter. Konjunkturen påverkar arkitekters arbetsmarknad och ser för tillfälligt mycket god ut, enligt bransch- och fackorganisationen “Sveriges Arkitekter”. Arkitekters arbetsmarknad är konjunkturkänslig och har sedan 2008 sett mycket god ut i Sverige. De senaste åren har varit rekordår i Sverige sett till antal byggnadsprojekt vilket resulterade i brist på arbetskraft. Det byggs fortfarande mycket i Sverige och prognosen visar att vi kommer se en fortsatt stark bostadskonjunktur de närmaste åren, dock kommer den gå ned till ett normalläge, vilket bidrar till en fortsatt stor efterfråga på arkitekter. Enligt Statistiska Centralbyrån är genomsnittslönen för en arkitekt 39 900 kronor/månad. Med andra ord är arkitekt ett yrke med bra framtidsutsikter. Här nedan följer detaljerad information hur du går tillväga för att bli arkitekt, vilka utbildningar som finns och vilka förkunskaper som krävs.

Arkitektutbildningar i Sverige

Om man vill arbeta som arkitekt måste man studera arkitektprogrammet på universitet eller högskola. Man kan inte studera till arkitekt på gymnasienivå. Arkitektprogrammet är på totalt 5 år. De fyra huvudinriktningarna är: inredningsarkitekt, byggnadsarkitekt, landskapsarkitekt och planeringsarkitekt. Samtliga inriktningar är 5 år (300 högskolepoäng), och utgörs av en kandidatutbildning på tre år (180 högskolepoäng) samt en masterutbildning på två år (120 högskolepoäng). Det finns olika utbildningar och skolor beroende på vilken inriktning man är intresserad av. Om man vill studera till inredningsarkitekt söker man till Konstfack i Stockholm eller Högskolan för Design och Konsthantverk (HDK) i Göteborg (utbildning i design med fördjupning inredningsarkitektur). Om man vill studera till byggnadsarkitekt söker man till någon av de tekniska högskolorna i Stockholm (KTH), Göteborg (Chalmers), Lund (LTH) och Umeå (Arkitekthögskolan). Om man vill bli landskapsarkitekt söker man till Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i Alnarp eller Ultuna. Planeringsarkitekt utbildar man sig till vid Blekinge tekniska högskola.

Olika antagningskvoter & behörighetskrav

För att kunna söka och bli antagen till arkitektprogrammet krävs det att man har behörighet. För att söka till utbildningen för byggnadsarkitekt, landskapsarkitekt eller planeringsarkitekt krävs följande: Grundläggande behörighet samt Matematik C, Naturkunskap B samt Samhällskunskap A. Naturvetenskapsprogrammet samt Teknikprogrammet är två gymnasieprogram som ger bra förberedelse för att söka till arkitektprogrammet. Det finns tre vägar att komma in på arkitektutbildningen: gymnasiebetyg, högskolebetyg samt arkitektprovet. Det är möjligt att söka via alla tre urvalsgrupperna samtidigt. Arkitektprovet utgörs av en hemuppgift och ett prov. Arkitektprovet anordnas av de fyra tekniska utbildningssätena i Sverige och cirka en tredjedel till hälften av alla antagningsplatser går till en sökande med ett resultat från arkitektprovet. Vill man utbilda sig till inredningsarkitekt krävs ej ovanstående behörighet. Istället måste man göra ett särskilt antagningsprov med arbetsprover. Mer information går att finna på respektive skolas hemsida.

Arkitektutbildningens upplägg

Arkitekturutbildningen är baserad på projekt vilket innebär att studenterna i stort sett alltid är involverade i olika projekt. Det är en mycket praktisk och problemlösningsbaserad utbildning som förbereder studenterna på yrkeslivet. Varje projekt varvas med regelbundna kritiktillfällen där studenten får löpande feedback på sin lösning/projekt. Denna feedback är nödvändig för att kunna utvecklas som arkitekt och utgör en mycket viktig del av arkitektutbildningen. Projekten ger färdigheter och kunskaper inom en mängd olika områden som en arkitekt måste behärska, bland annat ritteknik med penna såväl som med dator, modellbygge, hantering av olika datorprogram, skissning samt skriftlig och muntlig kommunikation. Utöver projekten studerar man även olika kurser som till exempel materialkunskap, arkitekturhistoria, arkitekturteknik och diverse konstnärliga ämnen. Arkitektprogrammen i Sverige uppfyller EU:s krav och arkitektdirektiv vilket innebär att en arkitektexamen från ett svenskt lärosäte är internationellt erkänd och man kan jobba som arkitekt även i andra länder.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*