Olika arkitektoniska stilar

Att arkitektur skapar uppståndelse när den skapas hör nästan alltid till vanligheterna och så har det varit i alla tider. Då arkitektur framför allt användes för större byggnader som blev talande för rikedom, makt eller innovation och nytänkande så har arkitekturen även satt sina spår rent historiskt. Idag kan vi följa utveckling och det som vi kan kalla mode och stil för de olika tidsperioderna. Vi namnar och kategoriserar perioder efter den stil som skapades just då, på allt från kläder, detaljer och prylar och framför allt från de tidstypiska byggen som uppfördes. Romarstilen, kolonialstilen, jugend och barock för att nämna några. Ju närmare vår egen moderna tid vi kommer desto mer nyfikna blir vi på vår framtid och vad vår tids stil kommer att kallas.

De riktigt tidiga stilarna är att idag betrakta som byggnadsverk men är bostäder och hus. De visade makt och styrka och markerade gravar, religiösa och heliga platser. De kunde erbjuda säkert och skydd och skulle uppfattas som ointagliga och för flertalet byggnadsverk funderar vi än idag på nyttan och funktionen, men rent generellt visar de att människan tidigt i historien utvecklade kollektiva lösningar på olika samhälleliga problem som uppstår i grupper. Som förhistorisk arkitektur räknas idag byggnadsverk som Stonehenge i Storbritannien som ett av de mest tydliga och kraftfulla. Det byggdes i olika faser 2-3000 år före Kristus och består av 5 meter stora stenblock högt placerade på varandra och med kringgärdade av vallar. Ett fantastiskt byggnadsverk.

De tidiga högkulternas arkitektur

Idag ser vi med stor fascination på byggnaderna runt medelhavet, Sydamerika och övriga områden i världen där människan tidigt satte bo och skapade det som vi idag kallar samhällen. De egyptiska arkitekterna lyser med en kunskap som skapade Pyramiderna i Cheops, pelare, balkar och kolonner för både byggteknik och vacker utsmyckning. Vi inser idag att byggnationerna tog tid, årtionden eller mer och ofta byggdes i olika etapper. Men än idag är dessa stilar och tekniker en grundläggande kunskap för de moderna arkitekterna världen över. Idag följer vi byggnadsarkitekturen världen över och ser fantastiska lösningar på att transportera vatten, bygga högt, dekorera och nyttja de geometriska lagar som ger möjligheter att bygga kupoler och använda både glas och metall.

Modern historia och olika stilar inom arkitekturen

Kyrkorna var bland de första byggnader som med hjälp av de stora pilgrimsvandringarna var med och spred arkitektstilar över större områden och i fler länder. Den gotiska stilen var en av de tidigaste stilarna som spred sig norr över och ut i dagens Europa. En stil som karakteriserades av spetsbågar, kryssribbvalv och glasmåleri och ett ljusinsläpp där de dekorerade fönsterglasen fick ett oerhört genomslag. Renässansarkitekturen tar vid och förflyttar vikten till humanistiska lösningarna som proportioner och geometriska uträkningar. Under sent 1600-tal tar Barocken över och åter skulle byggnaderna avspegla makt och dynamik och befästa ägarens styrka. Byggnader och stil kännetecknas av dramatik, pampiga stora byggnadsverk för kungar och regenter. En storhetstid även för Frankrike som har många viktiga historiskt talande byggnader som visar den tidstypiska Barockstilen.

Vidare i arkitekturhistorien

De flesta övergångar och stilar i arkitekturen visar oss hur viktiga personer byts ut, nya länder dominerar nya områden och ekonomier som försvagas. Under 1700-talet börjar Europa att speglas och sätta sina arkitektoniska stilar på kartan. I England växer den stilfulla, blommiga Rokokostilen fram och några av de mest kända Europeiska byggnadsverken som exempelvis British Museum i London och Brandenburger Tor i Berlin blir klassiska verk i en nyantik stil. Under 1800-talet när industrialismen växer i Europa kommer nya infallsvinklar och byggnadstekniker att föra fram helt nya stilar. För ett vant öga syns inspiration från tidig arkitektur men med en anpassning och materialbyte till tegel och stål som gav många av de nordligare länderna möjlighet att skapa byggnader anpassade för sitt klimat.

Modern arkitektur i Europa

1900-talet var en historisk mycket spännande tid och arkitekturen talar sitt tydliga språk och visar klart och tydligt de olika influenserna innan och efter krigen. Nu går utvecklingen med rasande fart och man ser fler olika arkitektoniska linjer som samtidigt rör sig i olika delar av västvärlden. För de sydliga länderna var Jugend eller Art Nouveau en stil rik på dekorationer i olika material medans de nordliga länderna lutade mer åt nationalromantik och skapade byggnader med den egna historien som inspirationskälla. De två världskrigen kom och utvecklingen stannade upp. Efterkrigsåren gav en helt annan bild och stil. Funktionen blev viktig och dekorationer räknades som överflöd. Perioden kallas Modernismen och kanske blir den en av vår tids mest dominerande stilar inom arkitekturen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*