Olika jobb för arkitekter

Det finns fyra olika typer av arkitekter; landskapsarkitekter, planeringsarkitekter, inredningsarkitekter och byggnadsarkitekter. I den här artikeln ska vi i korthet gå igenom vad respektive yrke innebär. Vi börjar med den förstnämnda: landskapsarkitekten. Hen jobbar, som namnet redan avslöjar, med landskap. Det innefattar att analysera och planera olika yttre miljöer, såväl till utseende, som till funktion och konstruktion. Första gången som titeln användes var för byggnationen av en av världens mest kända parker: Central Park i New York. Det var Frederick Law Olmsted som designade den, och gick alltså till historien som världens första landskapsarkitekt. Förutom att se till att området som planeras ska bli funktionellt och snyggt, kan också landskapsarkitekter arbeta med hållbar utveckling.

Det kan röra sig om sådant som att bevara nationalparker eller få rekreativa naturområden att fungera. En landskapsarkitekt har i uppgift att se till att områden blir vackra och hållbara, och det handlar både om stad och land. Grönområden, parker, torg, gaturum, trädgårdar, parkeringsplatser, golfbanor och andra områden. Alla dessa planeras och gestaltas av landskapsarkitekter. Det är lätt att glömma bort att det är någon som har tänkt ut rummet vi rör oss i, särskilt när det rör sig om ytor utomhus. Men många gånger när det rör sig om privata områden, och i de allra flesta fall när det kommer till offentliga dito, så är det en landskapsarkitekt som ligger bakom hur det ser ut.

Planeringsarkitekt

Att vara planeringsarkitekt kan innebära många saker. Det handlar om att planera fysiska byggen, och titeln är synonym med fysisk planerare – även om fackförbundet Sveriges Arkitekter rekommenderar den förra. En planeringsarkitekt har i uppgift att ta sociala, estetiska, ekologiska och samhällsekonomiska faktorer med i beräkningarna, och utifrån detta planera hur byggd miljö, vatten och mark ska användas. Man jobbar både i privat och offentlig tjänst. I regel läser man fem år för att bli planeringsarkitekt, och i utbildningen ingår alltså både en kandidat och en master. För tillfället råder det brist på planeringsarkitekter i Sverige, så ur den synvinkeln kan det definitivt vara smart att välja detta yrke; det finns mycket jobb på marknaden!

Inredningsarkitekt

Interiörer. Det är var inredningsarkitekter sysslar med i ett ord. I många ord jobbar en inredningsarkitekt med ljus, ytor, färg, texturer, väggar, dörrar, inredning, fönster och möbler. Allt som man har i ett rum, med andra ord. Faktorer som inredningsarkitekter arbetar med är säkerhet, funktionalitet och estetik inuti en byggnad, för att de som använder denna byggnad ska kunna göra detta på ett så bra sätt som möjligt. Man arbetar alltså både med manipulation av ögat, för att få en så behaglig miljö som möjligt, på det estetiska planet, och med att skapa denna miljö så bra som möjligt på ett objektivt plan. Både kommunikation och funktionalitet, och ibland handlar det inte bara om trivsamhet, utan om förståelse för rummets syfte.

Byggnadsarkitekt

Byggnadsarkitekten är kanske den arkitekt man tänker på om man bara nämner “arkitekt”. Det är den typen av arkitekt som ritar hus. Alla byggnadsarkitekter gör dock inte detta, utan man kan också arbeta med frågor om kulturarv eller i ett företag som äger fastigheter. Vissa byggnadsarkitekter arbetar också med stadsplanering. Vilken väg man än väljer, så brukar man plugga i fem år, och det innebär att utbildningen innehåller både en kandidat och en master. Studierna är både praktiska och teoretiska, och en stor del av utbildningen går ut på problemlösning. Detta kan innebära att studenterna får i uppgift att arbeta med fiktiva projekt inom byggandet av ett hus, eller planeringen av en viss stadsdel.

Sammanfattning

Att arbeta som arkitekt är ett prestigefyllt yrke, och kräver oftast en utbildning på fem år med både kandidat- och masterexamen. Oavsett om du vill jobba som byggnadsarkitekt, landskapsarkitekt, inredningsarkitekt eller planeringsarkitekt kommer det alltså att krävas en hel del för att nå dit. När målet väl är nått, så är det ofta ett tacksamt yrke som ger inspiration varje dag. Förutom att man får möjligheten att arbeta med viktiga projekt, och se sina planer förverkligade, så får man också arbeta med många andra intressanta yrkesgrupper. Man får en viktig ställning, och också en bra inblick i samhället. Arkitektyrket är alltså väldigt mångsidigt, och inom varje gren av det finns det en mängd olika uppgifter.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*