Skillnaden mellan en arkitekt och en konstruktör

När ett hus ska byggas krävs människor med olika typer av kompetens för att allt ska bli i sin ordning. Är man inte insatt i detaljerna kring hur saker går till kan det vara svårt att se skillnaderna mellan de olika yrkesgrupperna och veta vad de har för kompetens, inriktning och specialområden. Det kan vara klurigt att veta vilken uppgift en person med en viss titel ska ha och vilka uppgifter som tillhör någon annan. Två av de kompetenser som är lätta att blanda ihop är arkitektens och konstruktörens. De är båda viktiga i att planera ett bygge och anpassa det till omgivningen och de praktiska förutsättningar som finns, men deras uppgifter är inte samma.

I många länder är arkitekt en skyddad titel, så bara den med en specifik utbildning har rätt att kalla sig det, men i Sverige är det inte så. I stort sett alla som kallar sig arkitekter har ändå en arkitektexamen och vill man kolla så någon är seriös kan man vända sig till Sveriges Arkitekter som är deras bransch- och fackorganisation. För konstruktörer är titeln betydligt mer fri. De allra flesta är ingenjörer, men ingenjörer kan ha olika inriktningar och långt ifrån alla arbetar med byggnadskonstruktion. En del som jobbar som konstruktörer har ingen ingenjörsutbildning och det lättaste sättet att få reda på vilken utbildning någon har är att fråga personen eller det företag hon eller han jobbar för.

En arkitekts uppgifter

En arkitekt är en person som planerar och ritar byggnader. Det finns också andra typer av arkitekter som till exempel kan vara ansvariga för stadsmiljöer eller att planera och skapa inredning i ett hus, men när det handlar om byggande så är det framför allt själva byggnaderna det handlar om. Arkitekten har då till uppgift att planera byggnaden och anpassa den så att den fungerar i den miljö där den är tänkt att stå. Det kan handla om dels att byggnaden rent estetiskt ska fungera tillsammans med andra byggnader eller stilen i ett visst område och det kan också handla om mer praktiska omständigheter som att planera så att alla rum får ljusinsläpp och liknande.

Hur arbetar en arkitekt?

För att rita byggnader kan man använda manuella verktyg eller datorer. Nuförtiden sker det mesta via datorer när man ska skapa skisser, ritningar, modeller och planer. Ibland finns det anledning att ta fram en tredimensionell fysisk modell för att en kund ska få en uppfattning om hur en byggnad ska se ut och fungera i sin omgivning, men för det mesta går det bra att istället skapa tredimensionella modeller i en dator. Under tiden som arkitekten skapar ritningar och modeller får han eller hon söka den information som behövs så att modellen blir korrekt och anpassad till de förhållanden där byggnaden ska stå. Han eller hon har också kontakt med uppdragsgivaren så att byggnaden kan bli som kunden önskar.

En konstruktörs uppgifter

En konstruktör är den som konstruerar något. När det handlar om att bygga hus kan det till en början kanske låta väldigt likt arkitektens uppgift som är att planera och rita, men konstruktören har ett annat fokus. Det finns konstruktörer av olika slag beroende på vad som ska byggas, till exempel konstruktörer för båtbyggnad, stålbyggnad eller träbyggnad. För det allra mesta är en byggnadskonstruktör en ingenjör. Hans eller hennes fokus ligger på att räkna ut dimensionerna för de bärande element som finns i byggnader. Det handlar alltså om de praktiska delarna av att planera och konstruera en byggnad och innebär bland annat att välja material anpassat till de förhållanden där byggnaden ska stå och att överväga olika lösningar.

Hur arbetar en konstruktör?

En konstruktör utgår från arkitektens planer och ritningar för att kunna utforma sin del i arbetet med att skapa ett hus. Ofta finns det ett samarbete mellan arkitekt och konstruktör eftersom det är viktigt att de praktiska lösningarna kring olika bärande element i byggnaden inte ska påverka den estetik som arkitekten tänkt sig. Det kan också ske i samarbete med uppdragsgivaren ifall justeringar behöver göras. Mycket av en konstruktörs arbete handlar om att hitta praktiska lösningar utifrån uträkningar som han eller hon gör. Uträkningarna behövs för att det ska gå att komma fram till ifall materialet eller lösningen är tillräckligt hållbart. Det kan handla till exempel om hur en takstol ska vara uppbyggd, eller att ett material måste kunna klara de väderförhållanden som finns i området.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*